Hokbezoek bij eigen leden 2018

Op wat een mooie, warme en zonnige dag beloofde te worden kwamen we op 12 mei ’s morgens om 10.00 uur aan bij A.de Vries in Aldtsjerk. Het leek of het weer ervoor was besteld, meteen deed het al zomers aan en bleef het tot de avond. Zo’n 16 personen, waaronder twee dames meldden zich.  Midden in het geboomte aan de noordrand van de Friese Wouden, woont de Vries in een prachtige omgeving. Op het moment dat we aankwamen was er eveneens een menwedstrijd met  paarden gaande, wat mooie beelden opleverde. Maar eenmaal achter de woning op het grote erf merkten we daar weinig van en konden we ons concentreren onder het genot van een lekkere bak koffie met cake en koek op datgene waarvoor we waren gekomen. De hokken deden ons een beetje verwonderd staan kijken vanwege de ingenieuze toegang van een aantal van de broedhokken die in de tussenhal waren geplaatst, zodat de eigenaar niet in de ren hoefde te zijn om de resultaten in de broedhokken in de gaten te houden. Een ingenieuze oplossing waarbij de duiven door een kleine opening van de één naar de andere ruimte gaan. De Vries houdt onder andere Vinkduiven in de kleurslagen:  goud zwart, goud blauw, goud wit en koper wit. Thüringer vleugelduiven in blauw gekrast en nog een aantal Zuid Duitse schildduiven. In tegenstelling tot berichten van sommige andere fokkers had De Vries geen klagen over de broedresultaten en toonde zich een tevreden man. Hij start met de kweek in het binnen hok in januari en het open hok in februari en kon ook al mooie aantallen jongen laten zien. Bovendien een heerlijke omgeving om je hobby uit te oefenen. oefenen.                                                       Om kwart over tien vertrokken we weer naar ons volgende adres en wel naar Suawoude, waar we bij Koen Steen kwamen, alweer zo’n fraaie woonomgeving maar dan met minder bomen en een fraai ruim zicht over de velden. Deze fokker draait nog slechts een paar jaar met zijn Oud Holllandse Meeuwen in blauwschild geband, maar laat al zien dat hij meteen in alle professie is gestart. De hokken zijn in een prachtige uitvoering gemaakt, evenals de broedhokken netjes afgewerkt. Achter op het erf is er nog een hok in aanbouw, waar later de jonge duiven in worden gehuisvest. Denkende dat hier een volleerd bouwvakker aan heeft gewerkt, blijkt dit allemaal amateur werk! Op een klasse manier uitgevoerd. Ook hier was de catering dik in orde!                                                                               Al rap liep het toen naar kwart voor één en moesten we weer verder en dan naar Goutum, waar Geert de Vries jr. en Willem Tuinman met de door Willem verzorgde broodmaaltijd klaar stonden, deze ging er heerlijk in, op de wijze verzorgd die we van Willem gewend zijn. Het woord te weinig komt bij Willem niet voor en daardoor kon iedereen weer voldoende gevoed verder. Geert heeft op de van hem zo bekende wijze, de jonge duiven in detail besproken en daarbij gewezen op de goeie en minder goeie punten van zijn jonge Oosterse en andere meeuwen. Al een flink aantal jaren huizen er tussen de duiven een paar kanaries en zebravinkjes en daarnaast nog een Turkse tortel, eveneens lopen er een aantal mooi hoenders los op het erf. Maar niet alleen de bijkomende dieren zijn opvallend, ook een paar bijzondere planten waaronder een bijzondere stinsenplant die heel zeldzaam is, genaamd “Wassenaars Klokkenspel”.  Hiervan schijnen er volgens de eigenaar, maar vier adressen te zijn waar dit plantje groeit, waarvan zijn adres dus de vierde is. Alles deed aan de Goutumerdyk nr. 20 een beetje aan een gemengd bedrijf denken, volop genieten dus.
Nadat alles een beetje was opgeruimd en de geleende stoelen in ganzenpas terug werden bezorgd bij de overburen die zo bereidwillig waren geweest om deze tijdelijk even af te staan, gingen we weer verder om ’s middags om 15.00 uur te verschijnen bij  Dick Kalverla aan de Ype Poortingawei  in Leeuwarden. Ook hier werden we van harte verwelkomd door Dick en zijn vrouw,  een kooi met jonge geelzilver gebande Oud Hollandse Meeuwen sprong meteen in het oog. Ze lieten mooie sterke koppen zien, waar wel progressie inzit. Dick heeft een fraai onderkomen voor zijn meeuwen, waaruit blijkt dat overbevolking hier ook een onbekend begrip is. De hokken waren netjes en effectief ingedeeld. Zoals gezegd maakten de jongen al veel indruk, naar verwachting zien we hiervan mooie dieren terug op de SNN in het najaar. Zijn hok is zo geplaatst dat je ziet dat de betrekkelijk weinig ruimte optimaal is gebruikt, en er genoeg leefruimte overblijft van de achtertuin.

Tot slot van deze zomerse dag eindigen we aan de Keimpemastins bij Klaas de With en zijn Mary, toen we daar aan kwamen was Klaas al druk in de weer om de bbq op te starten, alles wat daarop bereid is was klasse. Gelukkig bleek er ook genoeg tijd en ruimte over om van zijn Giant Homers en Oud Hollandse Meeuwen te genieten. Ik sta er altijd versteld van dat men zo effectief de ruimte benut om een optimale beleving van de hobby te ondergaan. De volière was zodanig geplaatst dat deze in het geheel geen sta in de weg was. Net als bij Dick kon men hier de kwaliteit alweer van de duiven aflezen.

Als je zoals ik op de gehele dag terug kijkt, heb ik na een aantal jaren van afwezigheid, volop kunnen genieten van de intensiteit die de bezochte fokkers in hun hobbybeleving leggen. Ook is het mooi om weer nieuwe inspiratie op te doen voor het houden van duiven zoals ik deze thuis beleef. Sommige uitgekiende toepassingen blijven wel in je gedachten en zijn misschien nog eens bij je zelf toe te passen.  Alle gastvrije fokkers van hieruit, veel dank voor het openstellen van jullie beleving.

Zo met elkaar aan de bbq brengt veel gesprekken met zich mee, welke soms ook over de zelfkant van het leven gaan. Zelf heb ik dat als hartverwarmend ervaren.  Dat je als hobbyclub zoveel  vriendelijke mensen meemaakt, maakt me blij om bij te horen!

Seerp