Alles over sierduiven

Inleiding
Wanneer je tegen iemand zegt dat je duiven houdt, dan is de daarop volgende vraag meestal ‘en vlieg je er ook mee?’ Bij het houden van duiven wordt meestal gedacht aan het houden van postduiven die aan wedstrijdvluchten deelnemen. Maar er zijn ook Sierduiven die op tentoonstellingen worden ingezonden en volgens de voor ieder ras opgestelde beschrijving (standaard) worden gekeurd.
In Nederland zijn ongeveer 300 sierduivenrassen erkend die op tentoonstellingen ingezonden mogen worden. Die rassen worden onderverdeeld in een tiental groepen, nl. de groepen:

– Kroppers
– Vormduiven
– Kipduiven
– Wratduiven
– Meeuwen
– Structuurduiven
– Trommelduiven
– Kleurduiven
– Tuimelaars
– Hoogvliegers

Aanschaf
Trekt het houden van Sierduiven u aan, dan kunt u zich voor de keuze van een ras het beste oriënteren op één van de vele kleindierententoonstellingen die vanaf september t/m januari in het hele land worden gehouden. Met name op de grote shows zijn Sierduiven in een grote verscheidenheid aan rassen aanwezig. Voor data en adressen van die tentoonstellingen kunt u zich wenden tot de secretarissen van N.B.S. (Ned. Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen) contact: secretaris NBS of het F.B. (Facilitair bureau KLN-NBS), contact: ghaal@home.nl Tevens wordt ieder jaar een Almanak (zie www.kleindierplaza.nl – Home – Kleindierenshows), met allerlei wetenswaardigheden, uitgegeven die door de verenigingen wordt verspreid. Informatie over de N.B.S. is te vinden op www.sierduif.nl.
Is de raskeuze gemaakt, dan kunt u wellicht op één van die tentoonstellingen al contacten leggen met fokkers van dat ras. Lukt dat niet, dan kunt u in de catalogus van zo’n tentoonstelling ook de namen en adressen van die fokkers vinden. Ook kunt u zich voor het aanschaffen van Sierduiven wenden tot een vereniging in uw omgeving. Voor de adressen van die verenigingen kunt u zich ook wenden tot de secretaris van de N.B.S. Overigens dient u, indien u ringen voor de door u gekweekte duiven wilt bestellen of met uw duiven aan tentoonstellingen wilt deelnemen, ook lid te worden van een vereniging die bij de NBS is aangesloten, b.v. de Friesche Sierduiven Club.

Huisvesting
Hoewel ze in een tuin zeer decoratief kunnen zijn, zijn duiventillen niet geschikt om ‘echte’ rassierduiven te houden. Sierduiven dienen in een droog en tochtvrij hok, zo mogelijk voorzien van een buitenren, gehouden te worden. De grootte van het hok hangt af van het ras en het aantal paren dat gehouden wordt. Gemiddeld wordt er gerekend dat er per paar ± 1 m3 aan ruimte nodig is. Maar houdt er wel rekening mee dat er, als alles goed gaat, ook jonge duiven geboren worden! Ook de zitplaatsen in het hok en de eventueel aan te brengen bodembedekking zijn afhankelijk van het ras dat wordt gehouden. Geadviseerd wordt om voor een goede huisvesting van uw duiven uw licht op te steken bij één of meer fokkers van het door u uitverkoren ras.

Voeding
In het algemeen stellen Sierduiven geen hoge eisen aan hun voeding en in de handel zijn zeer goede en aan het seizoen aangepaste, voedermengelingen verkrijgbaar.
Zorg ook voor voldoende drinkwater dat u iedere dag dient te verversen. Ook dienen uw duiven zo nu en dan uit een bakje met roodsteen en grit te kunnen pikken. Dat hebben ze voor een goede spijsvertering nodig. U kunt ook dat kant-en-klaar in de handel aanschaffen. Duiven gaan zo nu en dan graag in bad. Wanneer ze de beschikking over een buitenren hebben dan zullen ze zich zo nu en dan heerlijk laten natregenen. Hebt u geen buitenren, geef ze dan zo nu en dan een bak water in het hok om in te baden.

Kweek
Voor de meeste sierduivenfokkers begint het kweekseizoen omstreeks eind januari, maar omdat het ook in februari nog behoorlijk kan vriezen, zijn er ook fokkers die pas begin maart hun duiven ‘koppelen’. Het kweekseizoen dient omstreeks de langste dag van het jaar (21 juni) te eindigen.
De voor die datum geboren jongen hebben dan nog voldoende tijd om vóór de winter en het tentoonstellingsseizoen goed uit te groeien en hun veren te ruien.
Voor het maken van een nest worden aan de duiven de bekende roodstenen nestschalen beschikbaar gesteld. Als nestmateriaal worden meestal tabaksstelen of vilten matjes gebruikt.
De meeste sierduiven brengen in een kweekperiode met gemak 2 à 3 stel jongen groot.

Identificatie
Afhankelijk van het ras worden jonge duiven op een leeftijd van ongeveer 8 dagen van een vaste voetring voorzien. Die ringen kunnen de fokkers via hun vereniging bij de NBS bestellen. Omdat Sierduiven in verschillende groottes voorkomen, zijn die ringen in 6 verschillende maten verkrijgbaar. Bij het Ringenbureau van de NBS wordt geregistreerd aan welke fokker een bepaalde ring is uitgegeven. Aan de hand van die registratie kan, indien een sierduif b.v. later door iemand wordt opgevangen, worden nagegaan van wie die duif afkomstig is.
U kunt ringen bij de FSC bestellen via een bestelformulier.

Ziekten
Wanneer uw hok aan de hiervoor vermelde voorwaarden voldoet en ook de voeding en verzorging van uw duiven in orde is, dan zullen ziekten niet veel in uw hok voorkomen. Maar ziekten of andere ongemakken zijn nooit helemaal uit te sluiten.
Indien u aan één of meer van uw duiven merkt dat er iets niet in orde is, raadpleeg dan één of meer bij u bekende geroutineerde fokkers of neem contact op met uw dierenarts.

Tentoonstellen
En hebt u dan met succes een aantal jongen gekweekt, die volgens u ook aan de rasbeschrijving voldoen, dan kunt u met die duiven aan een tentoonstelling deelnemen. Uw Sierduiven worden daar door gediplomeerde keurmeesters gekeurd en van een beoordeling en (indien ze in belangrijke mate aan de eisen van de rasbeschrijving voldoen) van een predicaat voorzien.
De Friesche Sierduiven Club organiseert zelf 2 tentoonstellingen per jaar. In september op een vrijdagavond wordt de Jongdierenkeuring gehouden in de Scantri Hal te Leeuwarden, waarbij jonge duiven door deskundige clubkeurmeesters worden gekeurd. In het najaar wordt dan de Nationale Duivenhow van de F.S.C. in het Fries Congrescentrum te Drachten gehouden.

Literatuur
Voor beginnende en wat ervaren fokkers is het boekje ‘Sierduiven’ van Meindert Hauber aan te raden. Uitgeverij Tirion, Postbus 309, 3740 AH Baarn.
Het boekje: ‘Sierduiven’ van Aad Rijs is in 2005 verschenen en is geschikt voor liefhebbers die met duiven willen beginnen. Het is via de boekhandel te koop en wordt uitgegeven door Zuid Boekproducties, Lisse.
Via het maandblad ‘KleindierMagazine’ verschijnen berichten en artikelen over sierduiven, konijnen, hoenders en watervogels (zie www.kleindiermagazine.nl).

Internet
De Friesche Sierduiven Club heeft uiteraard haar Homepage. Daarnaast hebben vele speciaalclubs een eigen internetsite of zijn ze ondergebracht op de website van de N.B.S. Het Internet is zo een waardevolle bron geworden voor het eenvoudig verkrijgen van informatie over sierduiven.