Vraag & Aanbod

Op de laatste ledenvergadering van de FSC kwam de vraag om op de nieuwe website een rubriek Vraag en Aanbod op te nemen.
Dit is inmiddels gerealiseerd. Via het menu boven kunt u een advertentie opgeven. Dit is gratis voor leden van de Friesche Sierduiven Club.