Fokkerskaart en ringen

Fokkerskaart
Om ringen te kunnen bestellen en in te kunnen sturen op een tentoonstelling heb u een fokkerskaart nodig.
Als u het volgend jaar weer een fokkerskaart wilt hebben, hoeft u niets te doen. Deze wordt automatisch met één jaar verlengd, ook uw fokkerskaartnummer blijft hetzelfde. U krijgt in december een brief van de Ned. Kleindierpublicaties BV. voor de betaling van de fokkerskaart en evt. uw abonnement op KleindierMagazine.
Betaal zoveel mogelijk per automatische incasso, want dat scheelt 2,50 Euro administratiekosten!!
Fokkers die géén fokkerskaart meer willen volgend jaar, moeten zich vóór 15 november bij onze ringencommissaris Willem de Wal afmelden. (Nb. Bedenk wel dat bij het opnieuw aanvragen van een fokkerskaart, nadat u minimaal één jaar geen kaart hebt gehad, u verplicht wordt een abonnement op het blad KleindierMagazine te nemen, als u of uw gezin dat nog niet heeft).
Voor het bestellen van de ringen vult u het online ringenbestelformulier in en stuurt het naar onze ringencommissaris Willem de Wal.
LET OP: Er is wat veranderd met het bestellen van de ringen:
Het is nu alléén voor fokkers die een incassomachtiging hebben afgegeven voor het verkrijgen van de fokkerskaart, mogelijk ringen te bestellen met de eerste zending (op onze januari vergadering uitgegeven).
Fokkers die nog geen machtiging hebben afgegeven en toch snel ringen willen hebben, kunnen Piet Bouw via e-mail of telefoon machtigen. Het bespaart Dhr. Bouw veel werk en u als fokker bent 2,50 euro voordeliger uit. Zijn telefoonnummer is: 0318-416789 en het mail adres: administratie@kleindiermagazine.nl.
Aan fokkers die hun fokkerskaart vóór 1 januari nog niet betaald hebben, wordt door de NBS geen ringen afgegeven, dus betaal op tijd als u geen machtiging hebt afgegeven. De bestellingen van ringen die we nà 31 januari binnen krijgen, worden verzameld en aan het einde van de maand in één keer bij het ringenbureau geplaatst. Houd hier rekening mee, wanneer de fok zo goed verloopt dat er ringen bijbesteld moeten worden!
Nb. Administratiekosten bedragen € 1,35. Opgaven nà 10 december: € 3,00.