Bestuur FSC

De bestuursfuncties binnen de FSC zijn als volgt verdeeld.

Wierd de Boer
Stiens
Voorzitter
stuur email
Seerp Broersma
Tzum
Secretaris
stuur email
Jan Luchtmeijer
Drachten
Penningmeester
stuur email
Klaas Bil
Beetsterzwaag
Webmaster en
redacteur Wel & Wee
stuur email
Willem de Wal
Terwispel
Ringencommissaris
stuur email
Jan Suk jr.
Britsum
Technische zaken
stuur email
Wim Halsema
Oldeholtpade
Algemeen adjunct
stuur email

Daarnaast heeft de FSC nog een aantal ereleden die veel voor de vereniging hebben betekend.

Klaas de With Leeuwarden Erevoorzitter
Geert de Vries Goutum Erelid
Marten Kiestra Leeuwarden Erelid
Germ Fokkema Berlikum Erelid
Klaas Nicolaij Zwolle Erelid