Introductie

Steller kropper

De Friesche Sierduiven Club is de grootste sierduiven vereniging in Nederland met 150 leden. Al sinds haar oprichting op 20 november 1935, bezit ze een voorname positie bij de sierduivenliefhebbers in Nederland.

Een van haar voornaamste activiteiten is het organiseren, samen met de Groninger en Drentse Sierduivenclub, van de Sierduivenshow Noord-Nederland. Deze tentoonstelling wordt jaarlijks in het 2e weekend van november gehouden in het Fries Congrescentrum aan de Oprijlaan 3 te Drachten. Een schitterende locatie waar ruim 2000 duiven ongetopt kunnen worden geplaatst. De tentoonstelling kan zich verzekeren van inzendingen uit alle delen van ons land en uit het buitenland. Dit betekent ook dat voor speciale buitenlandse rassen op verzoek van een speciaalclub, hiervoor een keurmeester uit het buitenland wordt aangetrokken.

Tijdens het “winterseizoen” bij de FSC, wat loopt van september t/m de maand mei, worden een 7 tal vergaderingen/ bijeenkomsten gehouden waar allerlei onderwerpen de sierduivenliefhebberij betreffende, worden behandeld. Ook worden tijdens deze avonden presentaties gehouden (de FSC heeft een eigen beamer) en worden meegebrachte duiven beoordeeld door de leden en de FSC-clubkeurmeesters.

Naast de tentoonstelling wordt op de 3e vrijdag in september de Jongdierenavond georganiseerd in de ScanTri Hal te Leeuwarden, waar de jonge dieren door de keurmeester in aanwezigheid van de fokkerseigenaren worden beoordeeld. Voorts wordt 4x per jaar het clubboekje “Wel en Wee” uitgegeven. In dit boekje worden o.a. de activiteiten van onze vereniging vermeld en komen ook leden met hun belevenissen en ervaringen op sierduivengebied aan bod. Tevens bestaat er gelegenheid voor de leden om fokkersadvertenties tegen geringe vergoeding in dit boekje te plaatsen. Overigens is dit voor speciaalclubs ook mogelijk.
Naast bovengenoemde activiteiten worden ook nog hokbezoeken gebracht aan zusterverenigingen en een Hokbezoek naar Eigen Leden, de laatste in de regel afgesloten met een geweldige barbecue.
Secretaris: Seerp Broersma
Pastoryleane 41
8804 SB Tzum
Tel. 0517-452227
E-mail: secretaris@frieschesierduivenclub.nl
Contributie € 17,50 per jaar (Jeugdleden tot 17 jaar € 8,75 ).
IBAN: NL78 INGB 0003878131 t.n.v. de Friesche Sierduiven Club te Leeuwarden.