Wel & Wee van de FSC

De Friesche Sierduivenclub heeft al sinds 1988 haar eigen clubblad “Wel en Wee van de FSC”. Dit verschijnt viermaal per jaar en u kunt er alle informatie over de FSC vinden.
Advertenties Wel & Wee en op internet
De mogelijkheid van gecombineerd plaatsen van fokkersadvertenties of advertenties van bedrijven in Wel & Wee en op internet is mogelijk.
De kosten voor een ¼ pagina (A5 formaat) + op internet zijn € 11,-
Voor een ½ pagina (A5 formaat) + op internet zijn de kosten € 19,-
Zonder internetadvertentie zijn de bedragen resp. € 10,- en € 18,-
Dus voor een kleine extra bijdrage kunt u reeds adverteren op het internet op frieschesierduivenclub.nl !!!
U kunt hiervoor contact opnemen met met onze redacteur en webmaster Klaas Bil stuur email