Hokbezoek bij eigen leden

Op zaterdag 25 juni hadden we als leden van de Friesche Sierduivenclub weer een prachtige dag, het hokbezoek bij de eigen leden. Normaal gesproken wordt dat ieder jaar georganiseerd, maar de laatste twee jaar was dat jammer genoeg niet mogelijk. Vier van onze trouwe leden waren bereid gastheer/ vrouw te zijn. Het leek wel alsof we er met z’n allen naar dit hokbezoek hadden uitgekeken, want er hadden zich maar liefst 20 leden opgegeven.

We gingen achtereenvolgens op bezoek bij Bauke Feenstra in Bolsward, Jacob en Janny Brandsma in Wommels, Thom Vellenga ook in Wommels en bij Ruurd en Grietje Bosma in Rohel.

Hieronder de foto’s van deze dag.