Activiteiten

De FSC organiseert zeer veel activiteiten voor haar leden, deze zijn o.a.
 • Een zevental vergaderingen in de Scantri Hal aan de Orionweg 10 te Leeuwarden met rasbeprekingen en andere lezingen en voordrachten.
 • De Sierduivenshow Noord-Nederland (SNN) in het Fries Congrescentrum te Drachten in het 2e weekend van november tezamen met de Groninger en Drentse Sierduiven Club.
 • Een Jongdierenavond op de 3e of 4e vrijdag in september in de Scantri Hal te Leeuwarden
 • Ieder jaar een Hokbezoek naar een zustervereniging in mei
 • Ieder jaar in het voorjaar een uitstapje of bezoek aan Eigen leden met een afsluitende barbecue.
 • Het verzorgen van de uitgifte van ringen en fokkerskaarten
 • Het regelen van vervoer van duiven naar grote landelijke tentoonstellingen
 • Het 4x per jaar uitgeven van het Clubblad “Wel & Wee”
 • Het bijhouden van een website: www.frieschesierduivenclub.nl
 • Het bijhouden van een Facebook pagina: www.facebook.com/FriescheSierduivenClub
 • Het geven van adviezen aan collega fokkers en aan alle mensen die vragen stellen via de website of anderszins.
U kunt zich opgeven als lid van de Friesche Sierduiven Club door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen of bij:

Secretaris: Seerp Broersma
Pastoryleane 41
8804 SB Tzum
Tel. 0517-452227

E-mail: secretaris@frieschesierduivenclub.nl

Contributie € 17,50 per jaar (Jeugdleden tot 17 jaar € 8,75 ).
IBAN: NL78 INGB 0003878131 t.n.v. de Friesche Sierduiven Club te Leeuwarden