Info voor leden

Nieuwe leden
De contributie van de FSC bedraagt € 17,50 per jaar, voor jeugdleden tot 17 jaar is deze € 8,75. Het boekjaar van onze vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding lopende het jaar wordt de hoogte van de contributie naar evenredigheid (per maand) aangepast.
Om in het bezit te kunnen komen van ringen en om met de duiven te kunnen exposeren, dient ieder lid in het bezit te zijn van een zgn. NBS Fokkerskaart. Een fokkerskaart moet via een vereniging aangevraagd worden!
Fokkerskaart en ringen zijn bij de Friesche Sierduiven Club te bestellen!
 
Fokkerkaart
Als u het volgend jaar weer een fokkerskaart wilt hebben, hoeft u niets te doen. Deze wordt automatisch met één jaar verlengd, ook uw fokkerskaartnummer blijft hetzelfde. U krijgt in december een brief van de Ned. Kleindierpublicaties BV. voor de betaling van de fokkerskaart en evt. uw abonnement op KleindierMagazine.
Betaal zoveel mogelijk per automatische incasso, want dat scheelt 2,50 Euro administratiekosten!!
Fokkers die géén fokkerskaart meer willen volgend jaar, moeten zich vóór 15 november bij onze ringencommissaris Antoon Wierda afmelden. (Nb. Bedenk wel dat bij het opnieuw aanvragen van een fokkerskaart, nadat u minimaal één jaar geen kaart hebt gehad, u verplicht wordt een abonnement op het blad KleindierMagazine te nemen, als u of uw gezin dat nog niet heeft).
Voor het bestellen van de ringen vult u het ringenbestelformulier in en stuurt het vóór 10 december naar onze ringencommissaris Antoon Wierda.
LET OP: Er is wat veranderd met het bestellen van de ringen:
Het is nu alléén voor fokkers die een incassomachtiging hebben afgegeven voor het verkrijgen van de fokkerskaart, mogelijk ringen te bestellen met de eerste zending (op onze januari vergadering uitgegeven).
Fokkers die nog geen machtiging hebben afgegeven en toch snel ringen willen hebben, kunnen Piet Bouw via e-mail of telefoon machtigen. Het bespaart Dhr. Bouw veel werk en u als fokker bent 2,50 euro voordeliger uit. Zijn telefoonnummer is: 0318-416789 en het mail adres: administratie@kleindiermagazine.nl.
Aan fokkers die hun fokkerskaart vóór 1 januari nog niet betaald hebben, wordt door de NBS geen ringen afgegeven, dus betaal op tijd als u geen machtiging hebt afgegeven. De bestellingen van ringen die we nà 31 januari binnen krijgen, worden verzameld en aan het einde van de maand in één keer bij het ringenbureau geplaatst. Houd hier rekening mee, wanneer de fok zo goed verloopt dat er ringen bijbesteld moeten worden!
Nb. Administratiekosten bedragen € 1,35. Opgaven nà 10 december: € 2,35.
Advertenties Wel & Wee en op internet
De mogelijkheid van gecombineerd plaatsen van fokkersadvertenties of advertenties van bedrijven in Wel & Wee en op internet is mogelijk.
De kosten voor een ¼ pagina (A5 formaat) + op internet zijn € 11,-
Voor een ½ pagina (A5 formaat) + op internet zijn de kosten € 19,-
Zonder internetadvertentie zijn de bedragen resp. € 10,- en € 18,-
Dus voor een kleine extra bijdrage kunt u reeds adverteren op het internet op onze homepage: www.frieschesierduivenclub.nl !!!
Wim Halsema, G.F. Vosstraat 8, 8474 BH Oldeholtpade secretaris@frieschesierduivenclub.nl
FSC gebruikersgroep
Er hebben zich tot nu toe voor de E-mail gebruikersgroep ruim 90 leden gemeld. Ik weet zeker dat nog veel meer leden een E-mail adres hebben!!! Dus geef even uw E-mail adres door aan de secretaris ( secretaris@frieschesierduivenclub.nl ) en u bent altijd als eerste op de hoogte van nieuws omtrent de Friesche Sierduiven Club.
Secretaris: Seerp Broersma
Pastoryleane 41
8804 SB Tzum
Tel. 0517-452227

E-mail: secretaris@frieschesierduivenclub.nl

Contributie € 17,50 per jaar (Jeugdleden tot 17 jaar € 8,75 ).
IBAN: NL78 INGB 0003878131 t.n.v. de Friesche Sierduiven Club te Leeuwarden.