Jongdierenkeuring 2017

Tekst Seerp Broersma en foto’s: Henk Krans

Jongdierenkeuring op 22 september 2017

In tegenstelling tot mijn voorganger wil ik eens proberen hoe deze vorm van verslag maken van de jongdierenavond bij u binnenkomt. Graag hoor ik van u dat ik hiermee kan doorgaan of dat u liever een andere vorm aanhangt. 241 duiven is een mooie score in aantal, weer flink meer dan vorig jaar.

We beginnen met een ras dat we niet veel meer tegen komen, de Lahore. Drie keer in dun, geel en zilver van W.K.B. Wijbenga, de gele doffer was met 94 punten, de hoogst genoteerde. De rest moest genoegen nemen met elk 93. Arie Hagedoorn bracht vier IJskleurig gebande Damasceners,  met een mooie jonge duivin als beste met 95 punten, daarbij 1x 93 en 2x 94.

De elf Show Racers werden in 7 kleurslagen ingebracht, te beginnen bij 4 in blauw zwartgeband  door Haico Bosma, de jonge doffer kwam tot 95 punten en daarnaast 1x 92 en 2x 93. De twee in roodzilver geband van Ruurd Bosma, hier was er een 95 punter voor de doffer en 93 voor de andere. De beste van het hele rijtje werd de blauw gekraste doffer van Haico met 96 punten, de geelzilver gekraste 94, de blauw donker gekraste 93, de donkere 92 en bonte 95 konden niet op die hoogte uitkomen. Jacob Brandsma had vier van zijn Giant Homers ingebracht in andalusisch blauw, indigo gaband en zwart donkergetijgerd, de duivin in andalusisch blauw scoorde 96 punten maar de rest deed met 95 elk ook goed mee.

De twaalf Genuine Homers, waren ingezonden door Brandsma en Ruurd Bosma, te beginnen met 2 in zwart van Ruurd met 94 en 95 punten, de drie  in blauw zwartgeband kwamen voor Ruurd op 2x 95 punten en Brandsma op 94. De drie roodzilver gebande  van Jacob lieten 1 van 96 punten zien de rest kon daar niet bij komen, met 93 en 94 punten. Twee in blauw gekrast, 95 en 94 punten voor respectievelijk Brandsma en Bosma  en tot slot nog twee in blauw gekrast, met 95 punten voor Bosma en 94 voor die van Brandsma.

Dan de inzending van 28 Nederlandse Schoonheids Postduiven, twee in wit van Ruurd Bosma, met 95 punten voor de duivin en 93 voor de doffer. In zwart twee van Ane Visser, 95 punten was de hoogste score van de twee, en 92 punten voor de tweede. Ook de twee in dun waren van Ane, deze kwamen tot 92 en 94 punten. In blauw ongeband  een doffer van Haico Bosma, met een verdienstelijke 95 punten. De elf blauw zwartgebanden kenden meer inzenders, bij de doffers een hoogste score van 96 punten voor Comb.Hartkamp. De rest liet blijken dat het gemiddelde redelijk tot vrij hoog was, variërend van 93 tot 95 punten. Zes stuks in blauwzilver donkergeband, 95 en 94 punten voor de doffers  van Haico Bosma. Bij de duivinnen was het de Comb.Hartkamp die als tweede in de eindlijst eindigde, met een doffer die de 96 punten haalde, de rest zat tussen de 92 en 95. De ene blauw gekraste van Haico Bosma kwam op 95 punten uit. In blauwzilver gekrast van Ane Visser een duivin met 95 punten , ook van hem een duif in donker en bruinzilver welke iets lager eindigden. Zeventien Duitse Schoonheidspostduiven, van inzender Walter de Graaf en 1 daarvan van Haico Bosma. Vier in de kleur zwart, deze lieten een constante zien van drie keer 95 punten en 1x  94. Vijf maal blauw zwart geband , ook deze kwamen niet hoger dan 95 punten, maar toch redelijk hoog met 3x 94 punten en 1x 93. De vijf in blauw donker getijgerd, hadden er een doffer tussen zitten die uitblonk met 96 punten en daarmee de fraaiste werd van de keuring van Ane Visser. Ook hier weer een redelijk hoog gemiddelde  2x 95 en 2x 94. Verder waren er nog drie in zwart donker getijgerd, deze sloten alle drie af met 93 punten.

De Kleurpostduiven waren met twaalf stuks ingezonden, de zes witten waren van J.Oord. Meteen werd er begonnen met 96 punten voor een doffer, de rest scoorde ook redelijk maar zou dit puntental niet halen, de beste duivin kwam op 95 punten, dan 2x 93 en 2x 94. De twee in zwart van Hagendoorn, scoorden op 93 en 94 punten. De twee in rood kwamen op  elk 93 punten, inzender was J.Oord. Tot slot twee in poeder- blauw geband van Hagendoorn, ook elk 93 punten. Vijf Engelse Modena Schietti, inzender Andre ten Hoeve, vier in blauw brons geband, waarvan er eentje op 95 punten kwam en 2 op 94, de donkerblauw bronsgekraste op 96 punten.

De Engelse Modena Gazzi ook van Andre kwam op 92 punten uit.

De twee Oud Hollandse Meeuwen in wit , waarvan er eentje absent was konden niet aanspreken met 92 punten. In roodzilver geband, een aansprekend dier van W de Graaf, kwam met 95 punten beter uit de verf. Bij de zes geelzilver gebanden 96 punten voor een duivin, 1x 92, 2x 93 en 2x 94 punten, deze waren ook van de Graaf. De geelzilver schilden waren absent.

Ruurd Bosma had zes Figurita Meeuw kaalbenig ingezonden in roodzilver geband met 96 punten voor een duivin, de rest scoorde 93 en 92 punten. Vijf Vinkduiven gekapt van Klaas Bil, hierbij zat de latere winnaar, een doffer in koper blauwvleugel ongeband met 96 punten, ook de rest liet zien goed voor de dag te kunnen komen, met 2x 94 en 2x 95 punten. De ingezonden kleurslagen waren verder koper blauwvleugel zwartgeband, en goud blauwvleugel zwart geband en wit geband en tot slot koper blauwvleugel witgeband.

Achttien Italiaanse Meeuwen , te beginnen met vier  van Klaas Joustra, de blauw zwart gebande brachten, 94 punten voor de doffer. Roodzilver geband, 94 punten en geelzilver geband 96 punten voor de doffer. Tien dieren in IJskleurig zwartgeband van Jalmer de Groot, bij de vijf doffers een score van 96 punten daarna variёnd van 92 tot 95. Bij de vijf duivinnen was de hoogste eveneens 96 punten. Klaas Joustra behaalde met Roodzilver 95 punten. En geelzilver gekrast een hoogste van 94 punten, bij de roodzilver donkergekraste weer 96 punten.

De zeventien Oudduitse Meeuwen, kwamen van verschillende inzenders, te beginnen met  zes van Jan Luchtmeijer, eerst vijf in blauw zwartgeband.

De beste was een doffer met 94 punten, de rest kon daar nog niet bijkomen met 93 en 92. Daarna tien van Jalmer de Groot en G.de Vries jr. in de kleurslag blauwschild zwartgeband, bij de doffers de beste met 96 punten voor Jalmer en bij de duivinnen eveneens de beste voor Jalmer maar dan met 95 punten. Jalmer had nog twee in blauwschild gekrast, met 95 punten voor de doffer. Voor de rest 92,93 en 95 punten.

Zes maal Oosterse Meeuw Satinet, van Geert de Vries jr., hiervan wist de bruin gezoomde duivin het hoogst te scoren met 96 punten, eveneens kwam de zwart gezoomde doffer met een mooie score van 95 punten en daarna kwam het niet hoger dan 2x 92 en 1x 93 punten.

De twee Oud Oosterse meeuwen waren van Jan Oord, één in blauw witgeband met 92 punten en , één in bruinzilver witgeband met 95 punten. Daarna vijf Oosterse  Meeuw Satinet van G.de Vries jr. met 96 punten voor een bruin gezoomde duivin. De zwart gezoomde doffer scoorde ook goed met 95 punten.

De ene Hyacintduif kon niet bekoren, ze was niet klaar en mankeerde nog te veel, Seerp Broersma, had ook nog drie Deense Svabers ingezonden in de kleur zilver met de score van 95 voor de doffer en 92 en 96 voor de duivin.

Zes Poolse Langsnavelige Tuimelaars van Karel Lewin, alles in IJskleurig ge ksterd. De drie duivinnen scoorden hoger dan de doffers, 1x 96, 2 x 95, 2x 94 en 1x 93 punten wisten ze mee te brengen .

De zes Deense Tuimelaars van Wim Halsema waren in twee kleurslagen aanwezig, alle in een bovengemiddelde kwaliteit. Een zwarte doffer scoorde 96 punten  en de twee duivinnen 95 en 96 punten. De twee rood geёksterden kwamen elk op 95 punten.
De vier Nederlandse Hoogvliegers waren van Hagendoorn, ze waren er in de kleurslag schoorsteenveger, de doffer scoorde 95 en de rest 2x 94 en 93 punten.

GerYedema, bracht vier Oud Hollandse Tuimelaars in blauw zwartgeband, ook weer met een mooi gemiddelde en eentje met 96 punten voor een doffer, daarbij 1x 93 en 2x 94.

Zes Showtipplers van Hagendoorn, één  in koper lichtgetijgerd, met een score van 96 punten voor de doffer en nog 93. Twee in zwart donkergetijgerd, waarvan de hoogste 95, en daarna 94 punten. Drie in koper donkergetijgerd met maximaal 95 punten voor zowel de doffer als duivin en nog 94 voor een doffer.

Henk Krans als inbrenger van tien Weense Midsnavelige Tuimelaar Kaalbenig, scoorde 96 punten in zwart, 94 en 93 punten in blauw zwartgeband bij de duivin, 95 punten in blauwgekrast met doffer. Bij de blauw donkergekrasten 94 punten bij de doffer, en bij de licht ooievaar 95 bij de duivin en 94 voor de doffer.

Oosterse Roller, zes stuks van Thies van der Veen, waarvan vier doffers in zwart sprenkel, twee scoorden er 95 en twee 94 punten. Bij de twee veelkleurigen kwam de score op 96 bij de beste en 94 punten voor de andere.

Maar liefst 28 Gelderse Slenken waren er binnengebracht, met een divers scoreverloop. Één in wit met 92 punten , vier in rood met 95 punten voor een doffer van Piet Kruisinga en 93 voor de rest. Vier in geel met 2x 94 voor de doffers en 2x  95 voor de duivinnen van Pieter Jansma en W.K.B.Wijbenga. Acht roodzilver gebanden, alle van Piet Kruisinga, met twee keer 96 punten bij de doffers en twee keer 95 punten bij de duivinnen. Één geelzilver gebande van Wijbenga, scoorde 94 punten en de twee van Piet Kruisenga respectievelijk 94 en 93 punten. De ene roodzilver schimmel  van Kruisenga kwam uit op 96 punten. Bij de vijf roodbleken waren de 96 punten voor Wijbenga, de geelbleke en de roodzilverschimmel elk 95 punten.