In Memoriam Jan Suk senior

Op zaterdag 4 september 2021 is ons lid Jan Suk overleden op de leeftijd van 93 jaar.

Velen van ons hebben hem gekend, vooral bij de opbouw van onze tentoonstelling en bij de afbraak hier van. J. Suk was rustig van aard en zijn werklust was groot en zorgvuldig. Tijdens de tentoonstelling werden door hem, geassisteerd met anderen, honderden voer- en drinkwaterbakjes gevuld met voer en water.

Aanvankelijk kweekte hij vogeltjes, maar toen zijn zoon, eveneens een Jan, graag sierduiven wilde hebben werd het hok daarvoor  gesplitst in een afdeling voor vogeltjes en de andere helft voor de sierduiven van de  jonge Jan (binnen de FSC noemen we hem Jan Suk junior).

Na een poos kreeg vader Jan interesse voor de sierduiven en moesten de vogeltjes het veld ruimen en kwamen hiervoor in de plaats een paar Oud  Hollandse Kroppers, zoals  toen de benaming van dit ras  was. De naam  Oud Hollandse Kropper is later gewijzigd in Hollandse kropper. Ook werd ingezonden op de tentoonstellingen van de Friesche Sierduivenclub.

Na verhuizing naar de Auke Stellingwerfstraat in Leeuwarden werden Hamburger Stickemeeuwen aangeschaft. Bij het ouder worden van Suk ging de liefde toch weer naar de Hollandse Kroppers en werd een koppel aangeschaft met de restrictie dat wanneer besloten werd in verband met een hoge leeftijd de dieren weer terug zouden gaan naar de oorspronkelijke eigenaar, de bekende fokker in blauwroek H. Veenstra uit Bolsward. Zo is geschied toen Suk naar het bejaardenhuis  Greunshiem in Leeuwarden verhuisde.

We herinneren J. Suk als een beminnelijke duivenfokker en in die tijd als een belangrijke en positieve steunpilaar van de Friesche Sierduivenclub.

We bedanken hem hiervoor en zal blijven in onze gedachten.

Rust zacht.

Bestuur en leden Friesche Sierduivenclub.