Jongdierenkeuring FSC 2018

Jongdierenkeuring Friesche Sierduivenclub op 21 september 2018 in de Scantrihal in Leeuwarden.

Op exact de goeie datum deed de herfst zijn intrede met stevige buien, met hagel en onweer, gelukkig hadden we in de Scantrihal weer een prachtige plek om de 243 jonge duiven te keuren. Ook weer meer dan vorig jaar, iets om erg tevreden mee te zijn. Helaas hebben we Jouke Siepkamp moeten vervangen voor Wim Nieuwenhuis, Jouke moest vanwege hartproblemen afzeggen, hopelijk maakt hij het weer goed.

Redelijk op tijd konden we starten met de keuring, te beginnen met 12 Giant Homers, te keuren door Willem de Wal, ingebracht door Jan Suk, Klaas de With en J.Brandsma. Brandsma kreeg met zijn dominant rode duivin 96 punten, ook kreeg de Indigo donkere duivin van Klaas de With 96 punten, als ook de blauw donker gekraste. De rest zat allemaal zo’n beetje rond de 94 – 95 punten, een hoog gemiddelde van deze groep duiven! Kooinummer 7 van Klaas de With werd uiteindelijk nog aangedragen voor de hoofdprijs, maar kon niet bij de eerste drie geraken.

Vervolgens kwamen de 13 Genuine Homers aan bod, deze hadden het iets moeilijker om tot een hoge score te komen, bij de vier zwarte was de hoogste 95 punten voor een doffer, deze was van R.Bosma . Bij de vier blauw zwart gebande, scoorde Bosma 2x 95 punten bij een doffer en een duivin. Bij de twee blauw schimmels kon Brandsma 95 punten scoren met zijn duivin, net zo als met zijn blauw gekraste doffer, de roodzilver gekraste, kwam voor Brandsma op 94, evenals de rood gekraste van Bosma.

R.Bosma was de enige inzender van de twaalf Show Racers, te beginnen met vier in blauw zwart geband, de jonge doffer was de beste met 96 punten, de ene blauw schimmel kwam op 94 en bij de drie blauw gekraste was met de doffer weer de beste maar dan met 95 punten. Tot slot in de bonte versie, nog vier blauw zwart gebande, hierbij 94 punten voor zowel een doffer als duivin. Opvallend bij deze keuring van Willem de Wal, was dat er geen enkele met 92 punten was, en slechts enkelen met 93 punten, dit kan alleen maar tot tevredenheid stemmen lijkt mij.

Hierna de keuring van Klaas Nicolaij, te beginnen met 22 Nederlandse Schoonheidspostduiven, de ene blauwe van R.Bosma, haalde 93 punten, twee in zwart van Ane Visser met 95 punten voor de duivin en 94 voor de doffer. Er waren er 11 ingezonden in de kleurslag blauw zwart geband, bij de zes doffers was H.Bosma de beste met 94 punten en bij de vijf duivinnen, was de score van de beste met 95 punten voor Willem Tuinman. In gekrast 92 punten voor Ane Visser en dun 93 punten. De drie blauwzilver donker gebande duivinnen, gaven een mooie score te zien voor de duiven van H.Bosma, n.l.94, 96 en 95 punten. De bruinzilver gebande duivin van Ane Visser kwam op 93, de kakizilver gebande duivin op 94, evenals de blauwzilver donker gekraste. In deze groep toch wel vrij veel 92 punters. Kooinummer 55 van H.Bosma werd nog aangedragen voor de hoofdprijzen, maar haalde niet de eerste drie.

Duitse Schoonheidspostduif van Walter de Graaf

Wim Halsema mocht de Duitse Schoonheids Postduiven keuren, negen stuks, ingezonden door twee fokkers. Te beginnen met twee in zwart, van

W.de Graaf in heel goeie kwaliteit, met 96 punten voor de doffer en 95 voor de duivin. De twee blauw zwart gebande ook van de Graaf scoorden een fractie lager met 94 voor de doffer en 95 voor de duivin. De twee duivinnen in dominant rood en de daarop volgenden, waren van Klaas Nicolaij. De eerstgenoemde scoorden allebei 93 punten en de donker kwam op 94, evenals de beide  donker gekraste. Kooinummer 60 van W.de Graaf zat bij de nominatie voor de beste drie, maar viel hierbij af.

De tien Kleurpostduiven waren toebedeeld aan Ane Visser, te beginnen met vier stuks in wit, alle kleurpostduiven waren van J.Oord, de eerste doffer kwam op 96. In blauw zwart geband was er één met 93 punten en poederblauw geband één met 95 punten, drie in blauw donkergetijgerd met 95 punten voor een doffer. En tot slot nog een roodbonte met 95 punten.

Dan nog vier Damasceners, gekeurd door Klaas Nicolaij, alle vier van inzender A.Hagedoorn, waarvan de eerste drie in ijskleurig geband. De duivin won in deze klasse met 96 punten en 93 en 95 voor de beide doffers. De ijskleurig gekraste kwam niet hoger dan 94 punten. Op zich een leuke klasse met weer een vrij hoge kwaliteit.

De zes Duitse Modena Schietti, kwamen ook voor rekening van Wim Halsema, bij de twee zwarte van Michel Veenema, kon hij 94 en 95 kwijt aan de beide doffers. De twee rode doffers van H.Bosma kwamen iets minder hoog uit de bus met elk 93 punten. Tot slot twee in geel van R.Bosma, hiervan was de duivin duidelijk de beste met 95 punten.

De achttien Oud Hollandse Meeuwen werden allemaal gekeurd door Ane Visser, te beginnen met twee in wit van Seerp Broersma, deze kwamen niet hoger dan 93 en 94 punten. De vijf blauw zwart gebande waren van Klaas Nicolaij, drie doffers waarvan de beste twee met 94 en 95 punten, terwijl de twee duivinnen met 95 en 93 tevreden moesten zijn. Daarna de grootste kleurslag inzending van 11 in geelzilver geband, van drie inzenders. De zes doffers leverden twee op met 96 punten, één van Klaas de With en één van W.de Graaf, Dick Kalverla kon met 94 punten hier niet bij komen, verder was er wel een vrij hoge scoringscurve, ondanks dat enkele meeuwen al weer nek rui lieten zien. Vijf duivinnen, met de beste voor Klaas de With met 96 punten en voor W.de Graaf twee met 95 punten. Klaas kon uiteindelijk met kooi 106 de 2e prijs binnenhalen.

De Figurita Meeuw kaalbenig 14 in getal waren voor Geert de Vries jr., waarvan eerst vijf witte doffers, één hiervan was absent, één kon de 96 punten halen, deze was van L.A.Zwamborn, de rest kwam op 2x 93  en 95 punten, de gele was eveneens absent. In roodzilver geband, alle van R.Bosma, vier doffers waarvan de beste op 96 punten kwam, de ene duivin kwam slechts op 91. Eén geelzilver geband van A.Jasper, kon een mooie score van 96 punten noteren, de twee volgende waren absent.

Acht Italiaanse Meeuwen, waarvan vier in ijskleurig zwart geband, hiervan kwam een duivin als beste uit de bus met 96 punten, eigenaar van deze vier

is J.de Groot. De andere vier waren van K.Joustra, de blauw gekraste doffer scoorde met 95 punten het beste, de twee geel gekraste duivin met 94.

Ane Visser pakte de elf Oud Duitse Meeuwen weer op, te beginnen met twee geelzilver gebande doffers van Jan Luchtmeijer, met een score  van 94 en 93 punten. Ook bracht Jan de blauwkras doffer met 94 punten en een blauw zwart gebande doffer met 95 punten als  de beste. Daarna een doffer in blauwschild zwart geband van J.de Groot, deze kwam op 93. Er waren een zestal duivinnen in deze kleurslag, de beste zat ook bij dezen n.l. kooinummer 137, van G.de Vries jr., De Groot zat hem dicht op de hielen met 2x 95 punten, dan nog 1x 94 voor G.de Vries jr., de rest kwam niet hoger dan 93. Al met al toch wel een heel acceptabele rasgroep.

De Oud Oosterse Meeuw Satinet, twee stuks van Jan Luchtmeijer, de bruinzilver witgebande duivin kwam op 93 punten, terwijl de bruinzilver geschubde doffer met 95 punten meer liet zien.

De Oosterse Meeuw Satinet, vijf stuks van G.de Vries j.r., waarvan twee in bruinzilver witgeband, hierbij was de duivin net iets beter dan de doffer, respectievelijk 94 en 93 punten, de twee bruin gezoomde duivinnen en de duivin in kaki witgeband scoorden eveneens op goed niveau.

Pauwstaart van Hans de Jong

De vijf Pauwstaarten gekeurd door G.de Vries jr., waren slechts met zijn vieren van Hans de Jong, die nu geheel is overgegaan op de witte kleurslag, met een heel verdienstelijk viertal.

De tweede doffer kwam op 96 punten en de twee duivinnen scoorden elk 95 punten, men kan zien dat aan deze dieren ook weer veel zorg is besteed.

Hans de Jong behaalde uiteindelijk met kooinummer 147 de 3e plaats.

 De twee Seltsjoekenduiven van Jan Luchtmeijer, waren ingezonden in ijskleurig geband, met 93 punten voor de doffer en 95 voor de duivin. Deze zeldzame duif is een plaatje om te zien en moeilijk te fokken, gelukkig is Jan een volhouder.

Negen Vinkduiven in diverse kleurslagen en daar zijn er veel van in dit ras van Klaas Bil en A.de Vries, we beginnen met drie Koper gekleurden. Wim Nieuwenhuis nam hierin de keurstok ter hand. Te beginnen met twee in blauwvleugel ongeband van Klaas, de doffer wist meteen al te imponeren met 96 punten en 94 voor de duivin. De doffer in blauwvleugel witgeband  kwam op 94. Daarna zes in Goudkleur , de eerste was een zwart vleugel doffer van A.de Vries met 94 punten en de blauwvleugel ongebande duivin van Klaas 93, de blauwvleugel ongebande witpen doffer van A.de Vries 95. De drie laatsten waren in blauwvleugel witgeband, twee van Klaas Bil met 95 voor de doffer en 94 voor de duivin. A.de Vries sloot de rij mooi af met een 96 punter.

De twee Hyacintduiven van Seerp Broersma kwamen op 93 voor de doffer en 95 voor de duivin, ondanks dat ze redelijk klaar waren was het nog net even wat vroeg om ze te brengen.

De zes IJsduiven kaalbenig waren een inbreng van Gerrit Hoornveld, al met al een mooie collectie, wat zich vertaalde in de scores. IJskleurig ongeband, twee stuks met de 95 voor de duivin en 94 voor de doffer. IJskleurig

witgeband, deze zaten iets lager met 93 en 94 punten en de twee ijskleurig witgeschubden, scoorden elk 95 punten.

Thuringer Vleugelduif van Auke de Vries. Aan het eind van de avond uitgeroepen tot winnaar

A.de Vries, bracht een Zuidduitse schildduif doffer in zwart met een zeer verdienstelijke 96 punten. Ook bracht die twee Thüringer Vleugelduiven , in blauw gekrast, waarvan de doffer imponeerde met 96 punten en 94  voor de duivin. Met kooinummer 172 wist hij uiteindelijk kampioen te worden.

De Berlijnse Langsnavelige Tuimelaars, alle zeven van K.Lewin, en gekeurd door Wim Halsema lieten ook zo’n beeld zien, van hier staat wat. De blauw geёksterde doffer begon met 95, de twee rood geёksterde met 95 voor de doffer en 94 voor de duivin. De beste was een ijskleurig geёksterde doffer met 96 punten. De zwart geёksterde kwam op 95. Twee waren Poolse Langsnavelige Tuimelaar in ijskleurig geёksterd met 94 voor de doffer en 96 voor de duivin.

Dan de Deense Tuimelaars gekeurd door de andere kenner, Karel Lewin. Wim heeft er zes ingebracht, waarvan vier in rood geёksterd, de mooiste was een duivin met 96 en één met 95 punten. 95 en 94 was voor de twee doffers de score. In zwart geёksterd weer een hoge met 96 voor de doffer, de duivin kwam op 93.

Amsterdamse Tippler van Willem de Wal

De Amsterdamse Tippler, lieten vier stuks van Willem de Wal zien, te beginnen met blauw zwart geband met 95 voor de doffer en 94 voor de duivin, bij de twee blauwschimmels zat de topper met 96 punten voor de doffer en 94 voor de duivin.

De Nederlandse Hoogvlieger was ook met vier stuks vertegenwoordigd, gebracht door Arie Hagedoorn. Ze waren alle in de kleur schoorsteenveger, met de topper een duivin met 96 en 95 voor de andere. De twee doffers kwamen op 92 en 94 punten. Met kooinummer 194 wist Arie Hagedoorn de nominatie binnen te slepen, maar haalde de eerste drie net niet.

De vier Nederlandse Helmduiven  van Willem de Wal waren gebracht in vier kleuren, in zwart beloond met 94, in blauw zwartgeband met 96, in rood met

95 en dun eveneens 95 punten. Een knappe score van deze specialist van de Helmen.

De vier Oud Hollandse Tuimelaars, waren ingezonden door G.Yedema, twee in wit, met 94 punten voor de doffer en 95 voor de duivin. De blauw zwart gebande doffer haalde 94 punten.

De Duitse Showtippler, acht stuks van Hagedoorn, gekeurd door G.de Vries jr., te beginnen met vier in zwart getijgerd, beste werd de duivin met 95 punten. Bij de drie doffers kwam slechts één keer 94 voor en 2x 92. Hetzelfde patroon zat er bij de vier koper donker getijgerden, met het verschil dat de doffer deze keer de 95 punten scoorde.

Dan weer naar de keuring van Lewin, drie West of Engeland Tuimelaars, van J.de Groot. Drie stuks waren er gekeurd, in rood was het meteen raak

met 96 voor de doffer, in bruinzilver gekrast, 93 en blauwschild zwartgeb.95.

Wim Halsema, vervolgens met de Weense Midsnavelige Tuimelaar kaalbenig. Henk Krans had er zeven ingebracht, alle van een goed gehalte. Twee in blauw zwartgeband, met 95 voor de duivin en 94 voor de doffer. In blauw gekrast 2 stuks, de topper met 96 punten voor de doffer en 94 voor de duivin. In licht ooievaar 95 voor een mooie doffer en tot slot twee in donker gekrast met de doffer van 94 en de duivin van 93 punten.

De Oosterse Roller met 15 stuks, Wim Nieuwenhuis nam deze over en kon in veel kleurslagen aan de slag. Drie witte van Comb Postma, 94 voor de doffer en 95 en 92 voor de beide duivinnen. Daarna drie in andalusisch blauw met 94 punten voor de twee doffers van Willem de Wal en een O voor Comb.Postma. In zwart sprenkel vier doffers van Th.v.d.Veen, met 96, 95 en 2x 94, toch wel heel verdienstelijk. Vijf zilver sprenkels, twee doffers van Th.v.d.Veen, met 94 en O. Comb.Postma kon de drie laatste duivinnen bekroond zien met 94,95 en 96 punten.

Gelderse Slenk van Piet Kruisenga

Wim Halsema kreeg nog een zeven tal Gelderse Slenken te keuren van P.Kruisenga, vier mooie in rood zilver geband. 96 en 94 punten voor de doffers en 94 en 95 voor de duivinnen. De geelzilver gebande duivin kwam op 93 en de roodschimmel doffer op 94 en de geelzilver schimmel op 93.

Winnaar Jongdierenkeuring 2018 is Auke de Vries

Tekst:

Seerp Broersma

Fotos: Henk Krans