SNN 2017

De 3e show van de samenwerkende provinciale sierduivenverenigingen van Drenthe, Friesland en Groningen telden met elkaar zo’n 1600 sierduiven, weer een mooie groei ten opzichte van 2016.

Als enige (voor zover bekend) fokker van Oudduitse kroppers in Nederland liet Henk Sandmann in Drachten 6 van zijn “”slagschepen” zien. Deze term is bij dit ras een compliment. Veel lengte, met als pré de vleugels voorbij het staarteind reikend, met een grote ballon en de kenmerkende schwung in de rugbelijning zijn echte raseigenschappen. Van de getoonde dieren liet een oude blauwzwartgebande doffer deze het meest zien en kreeg 96 punten. Ook in blauwgetijgerd zeer goede dieren waarbij de actieve oude duivin in het geheel iets langer mocht om tot 97 punten te komen. De overige dieren kregen als wensen mee iets minder opgericht in stand en beter doorblazen.

17 Hollandse kroppers waren er ingezonden door 3 inzenders. In zwart forse dieren, die zich vlot showden. Fedde vd Ploeg toonde zowel in oud als jong kwaliteit. De oude doffer bracht het tot 96, het voetstuk zien we graag nog iets voller en geronder. Zijn jonge duivin imponeerde door haar forse type, actie en blaaswerk en liet een fraaie diepe stelling en de gewenste stand zien. Zij werd beloond met 97 punten. In de  knappe collectie van 9 blauwzwartgebande ging ”terug van weggeweest” Bauke Feenstra aan kop met een oude doffer die actie en een fors type liet zien en werd beloond met 96 punten. Johannes Kramer showde meerdere dieren met 94 en 95 punten. Wensen waren bij een aantal dieren een iets betere rugafdekking en iets meer doorblazen. Twee getijgerden van Fedde vd Ploeg waarbij de oude duivin opviel door haar actie, het forse type en de kleurverdeling. De stand toonde iets te opgericht 96 punten werd haar toebedeeld. In de Engelse kroppers kregen de dieren van Rein Maatjes dit jaar gezelschap van de dieren van Harrie Kruize, die als secretaris van de speciaalclub een eer hoog heeft te houden. Samen lieten ze een mooie collectie zien. In blauwbont  werden de 96 punten gelijk verdeeld. De oude doffer van Rein en een oude duivin van Harrie waren de gelukkigen met wensen op de bandjes en de kleur. Ook bij de andere dieren waren de wensen gericht op de tekening en de banden,  maar wat een fraaie types!

Henk van de Oudduitse kroppers showde ook een fraaie collectie Vedervoetige eksterkroppers. Het type dient elegant, de stand opgericht en de ballon peervormig  te zijn. Het eerste lukte bij de meesten wel, maar enkele dieren toonden wel een te vlakke stand. Een jonge doffer met 94 (dat voetstuk komt er vast wel) en een jonge duivin met 96 punten toonden op de zondag de fraaiste stand.Gerrit de Kruijk timmert al een aantal jaren goed aan de weg met zijn Steller kroppers, de kleurduif onder de kroppers. De witte en rode draaiden door de kooien en lieten fraaie types zien. Mooi in hun eenvoud zijn de witte met rode oograndjes, er werd terecht 2 maal 96 punten gegeven. De waarneming op zondag wijkt wat af van de beoordeling van de rode door de keurmeester op vrijdag, doordat de dieren nu wel actie lieten zien en dat scheelt al gauw 1 a 2 punten. Uitschieter was de oude doffer met 96 punten, die nu wel een soepele ballon liet zien. In jonge duivinnen was een ”krimp” tendens te zien, wat gelukkig door de fokker wordt onderkend. Een rood witgesnipte sloot de collectie af met 97 punten.

“Zeldzaam mooi” dat geldt voor de oude doffer, één van de twee door Dick Hamer ingezonden Silezische witplaat kroppers. Dit is een voorbeeld van een uit het hart gegeven 97 punter. Meerdere keurmeesters erkenden de kwaliteit van deze  vogel met als resultaat dat hij als kampioen van de SNN 2017 werd aangewezen. P.v.d. Werf showt al jaren verdienstelijke Horseman kroppers, waaronder diverse keren een uitschieter met 97 punten. Het was nu ook weer raak met een oude blauwschimmel duivin, die het hele weekend liet zien wat ze in huis had.

Bij de overige dieren ook veel actie en ballon en mooi strak in het pak! De wensen beperkten zich tot de rug belijning (mag niet hol zijn), waardoor meerdere dieren op 95 en 96 punten uit kwamen.

Ook de 6 Gaditano’s van René vd Bosch lieten één en al actie zien, met een strakke bevedering. Een opgerichte stand met een royaal maar goed hanteerbare ballon zijn echte raskenmerken, waar de jonge bruin lichtgetijgerde duivin het hoogst voor werd beloond met 96 punten. Een vlakke stand met opstaande veren op de rug (karperrug) doet te veel denken aan de Marchenero, maar dat was hier een uitzondering.

Henk Veenstra heeft in de breedte hoge kwaliteit in zijn zwarte Voorburgse Schildkroppers weten vast te leggen. Ervaring heeft geleerd dat in deze kleurslag veel tekeningfouten voorkomen. Henk showde een collectie in zwart en blauwzwartgeband met stuk voor stuk fraaie types, die constant in actie hun kwaliteiten toonden. Wensen waren er in de been stand (iets nauwer) en een aanmerking op een aanliggend teentje gooide roet in het eten. Maar met 3 maal 96 punten op 10 dieren een goed resultaat.

Rein Maatjes toonde twee Engelse dwergkroppers, de tweede toonde een uitmuntend type, maar was iets te veel gekleurd aan de benen, waardoor deze op  94 punten bleef steken.

Siep mocht de 26 Brünners keuren en ondanks zijn geoeweoewe was het moeilijk ze in actie te krijgen. Zonder of met weinig actie valt de stand ook vaak niet goed te boordelen. Bij de Brünner wordt deze opgericht verlangd. De kogelronde ballon op een fijn lichaam met de lange gladbevederde benen doen het hart van de fokker en keurmeester sneller slaan. Dit gold voor een oude witte duivin van Roel Staats, een oude doffer van Rein Maatjes, een oude blauwzwartgebande doffer van Menno Apperlo die hiervoor met 96 punten werden beloond en als uitschieter voor de oude gele doffer van Dirk den Dulk, die er met 97 punten vandoor ging.

47 Holle kroppers sloten de collectie kroppers af. Sjoerd Hobma opende met zijn inmiddels weer befaamde witte. De top zat in de oude duivinnen klasse met 2 maal 96. Piet Hiemstra volgde met 93 en 94 punten. Voor meerdere dieren werd als wens iets gladdere bevedering genoteerd. Topfokker Peter vd Spek showde in zwart; blauwzwartgeband; blauwschimmel; blauwgekrast en zwart getijgerd meerdere fraaie dieren (96 punten) met als uitschieter een oude blauwschimmel doffer die met 97 punten werd beloond.

Piet Hiemstra en Gerard Simonis volgden in diverse kleurslagen met 95 en 94 punten. Als wensen werd bij diverse dieren een te korte hals, iets dieper in borst en vlotter showen op de kaart geschreven.

Al met al een fraaie collectie kroppers waar de organisatie van de SNN trots op mag zijn!

We beginnen met de vormduiven op de SNN 2017. De 2 Coburger Leeuweriken in zilver donker geband van D. Hamer openden de afdeling van de vormduiven. De winnende jonge doffer (96) toonde het juiste krachtige type en mooie pastelkleur. De klasse Giant Homers  was met ruim 70 dieren beduidend groter. Een witte Giant zal je weinig tegenkomen, het enige witte exemplaar (doffer jong van D. Feher) wat aanwezig was werd gelijk beloond met 97 punten. Het meest opvallende was het korte type. In zwart (5) een oude duivin van M. Rickmann met 96 punten. K.W. de With heeft hier nog enige achterstand. Bij de 12 blauw zwartgebande ging weer D. Feher met 96 punten aan kop. K.W. de With kwam tot 95 punten. Suk en Van Hamme moeten nog iets meer inhalen. Andalusisch blauw (9) was voor K.W. de With met 2x 96 en 1×95 punten. J. Brandsma kwam 1x tot 95 punten. Rood en geel (13) was vooral een J. Suk aangelegenheid. Zowel in dominant geel als geel 96 punten. De 3 exemplaren van Van Hamme moesten met iets minder genoegen nemen. Bij de “kleinere kleurslagen” dun, indigo geband, meellicht geband was het K.W. de With die de boventoon voerde met 97 punten op een meellicht gebande oude duivin en 96 punten op een oude doffer. In blauw gekrast 18 dieren die veelal met lagere punten genoegen moesten nemen. M. Rickmann kwam als enige tot 96 punten, K.W. de With tot 2x 95 punten. In geelzilver gekrast waren er nog 95 punten voor J. Suk weggelegd. In zwart donker getijgerd gingen 97 punten naar de jonge duivin van M. Rickman, de tijgertekening had nog enige fantasie nodig. Dat keuren een momentopname is bleek een dag na de keuring, dieren welke een opmerking hadden gekregen over de stand, stonden nu prima horizontaal, terwijl dit ook omgekeerd het geval was. Wat de vleugeldracht betrof was het niet anders. De kort geronde koppen waren nog niet bij alle dieren aanwezig. Wat halsbevedering en hals plooien betreft, is al veel verbeterd. Mooiste Giant van deze Sonderschau sv Giant Homer Freunde Deutschland, werd de witte jonge doffer van D. Feher, K.W. de With had de op 1 na met de meellicht gebande oude duivin. België, Duitsland en Nederland zorgden voor een internationaal tintje.

Bij de 6 Exhibition Homers kwam J. Brandsma tot ten hoogste 95 punten. De stand werd soms wat vlak gevonden. De Genuine Homers waren met 26 exemplaren aanwezig. J. de Poel (2 x 96 en 97 punten) en R. Bosman (96 punten) gingen hier aan de leiding. J. Brandsma en W. de Wal moeten nog in de achtervolging. Snavels kunnen vaak wat sterker terwijl ook de stand en de vleugeldracht nogal eens te wensen laat. De roodzilver gebande jonge doffer (97) van J. de Poel, werd beste Genuine Homer en tevens beste van alle kip-wrat- en vormduiven. Show Racers zakken wat in populariteit, de 22 aanwezige exemplaren konden in de ogen van de Duitse keurmeester weinig potten breken. J. de Poel haalde 96 punten met een indigo gebande duiven en blauwkras oude doffer. Y. Stielstra en H. Bosma kwamen beide tot 95 punten. Gekrakeel onder de fokkers in een ras, lijdt alleen maar tot verliezers. Het lijkt zo gemakkelijk op te lossen, gewoon de Amerikaanse lijn (Land van oorsprong) volgen. De Nederlandse Schoonheidspostduif doet het altijd goed in het noorden, ook nu weer 43 exemplaren van H. Bosma, Comb. Hartkamp, Y. Stielstra en A.P. Visser. De beste showde Comb. Hartkamp met 97 punten op een blauwzilver jonge duivin. H. Bosma scoorde maar liefst 6 x 96 punten in de blauwe variëteiten. A. P. Visser toonde een dunne jonge duivin met 96 punten. In blauwzilver ongeband nog een keer 96 punten voor comb. Hartkamp. De inzenders van de 55 Duitse Schoonheidspostduiven zullen over het algemeen wat hogere scores hebben verwacht. Nu 97 punten voor F. de Nijs voor een, vooral in hals en beenlengte, imponerende oude zwart gebande doffer. J. Gruppen kwam ook tot 97 punten met een dominant rode jonge doffer en ging met de rasprijs naar huis. Verder nog slechts 3 x 96 punten voor Walter de Graaf (2x) en J. Gruppen.  G.G. Bosman, H. Gijzen en Y. van Hijum kwamen hooguit tot 95 punten. De Kleurpostduif wint in den lande nog steeds aan populariteit, al viel een aantal van 14 stuks hier een beetje tegen. J. Oord werd winnaar met 96 punten op een jonge witte doffer. R. Bosma kwam in geel eveneens tot 96 punten. G. Toen volgde met 95 punten. De Egyptische en Syrische Swift werden door G. Toen ingezonden. De Egyptische is verreweg de langste van deze beide rassen. Beide rassen hebben hun specifieke kleuren met hun Arabische benamingen. 94 punten op een Egyptische Swift, zwart met halsring (Ryani). Van de 26 Damasceners, waren helaas de dieren van P. Langenkamp absent. W. Datema deelde nu de lakens uit met 2x 96 en 2x 95 punten. W. Lambers kwam tot 95 Punten. A. Hagedoorn zat hier dicht achter. Vleugeldracht en belijning van de achterkop zijn soms nog een wens. Hagedoorn zat hier dicht achter. Vleugeldracht en belijning van de achterkop zijn soms nog een wens.

In A. Oldersma heeft de oeroude Valkenet weer een enthousiaste jonge fokker. De oude witte doffer (95) kon nog het beste bekoren. Het is een moeilijk ras en heeft nog wel wat aanmoediging nodig. I.Kort was de inzender van de 6 Carriers. Dit imponerende ras wordt door de een prachtig gevonden, de ander is er wat minder enthousiast over. In rood 2x 95 punten als hoogste score. Wratstructuur, snavel en kopdracht zijn vaak bepalend.

Wie Neurenberger Bagadet zegt, zegt Cees Verkolf. Nu aanwezig met 14 exemplaren in de bekende kwaliteit. Resultaat 97, 2 x 96 en 4 x 95 punten. De 7 Kings van Angelina de Bruin, konden de keurmeester niet bekoren en kwamen tot ten hoogste 93 punten.

De Duitse Modena was met 46 exemplaren van 4 fokkers aanwezig. In zwart 2 x 96 voor H. Sandmann. In blauw ongeband zat de topper met 97 punten van  G. Wiessenberg. Een uitblinker vooral in de sterke kopvorm. In geelzilver mooie dieren van F. van der Vegt met 2 x 96 punten. A. Kluitenberg showde een blauw witschild gezoomde jonge doffer van hoge kwaliteit, evenals in donkerblauw witschild gezoomd. Beide dieren in deze moeilijke maar prachtige variëteit kwamen tot 96 punten.

Verslag SNN show te Drachten groep meeuwen en structuurduiven

De Oud Hollandse Meeuwen waren dit jaar weer ruim vertegenwoordigd en te veel duiven voor één keurmeester. De hoogste punten bij de witte waren voor de jonge dieren van Beren.s Meer body en meer hoek in kopbelijning waren de meest voorkomende opmerkingen. Zwartschild komt momenteel matig uit de verf. Type en kopbelijning ook hier de wensen, alleen de Wal een redelijk aantal punten voor een jonge duivin. In blauwschild zwart geband een prachtige doorsnee kwaliteit. Nicolai, Kreeft, Steen, Dijksman, Visser en Ykema zorgden voor veel concurrentie. Type, houding en vaste stand meer regel dan uitzondering. Let wel op dat ze elegant blijven. Nicolai scoorde hoog bij de oude doffers prima. Visser voerde de oude duivinnen aan. E. Schonewille scoorde het hoogst met een jonge doffer, maar ook G. Kreeft mocht 97 punten noteren in deze klasse. Blauwzilverschild donker geband van gemiddelde kwaliteit. Het blijft lastig een egale schildkleur te realiseren. Bij de roodzilverschild gebande viel het hoge percentage fletse banden op, waar de meeste inzenders in deze kleur mee te maken blijken te hebben. Kalverla noteerde de beste in deze kleurslag met een oude duivin. Vooral in de oude geelzilverschild gebande een prachtige kwaliteit. De oude duivin van  Visser werd met 97 punten de fraaiste van de keurmeester, tevens fraaiste duivin van de show. De With trok aan het langste eind  bij de oude doffers en de jonge duivinnen, terwijl er ook twee maal 96 punten te noteren viel bij de oude duivinnen.

De jongere generatie liet het dikwijls afweten in aftekening en kopbelijning. De krasschilden laten in doorsnee een mooi type zien en de gewenste kopbelijning in combinatie met een verdienstelijk kraspatroon. De Groot liet mooie korte type’s zien en mocht drie maal 96 punten ontvangen voor respectievelijk een blauwkrasschild jonge doffer, een roodzilverkrasschild oude doffer en een geelzilverkrasschild jonge duivin. De Antwerpse Smierels van Hoornveld konden iets forser van bouw en de aftekening was soms het stuikelblok. Luikse Barbetten zien wij sporadisch bij ons op de show. De rugafdekking kon beter. De Ruiter is de volhouder.

Een volle keuring Figurita’s geeft aan dat dit ras populair is. Houding opgerichter en meer beenlengte waren terugkerende wensen. De hogere scores vielen te noteren bij de kaalbenige in wit van Jasper en roodzilver geband van Bosma en de fraaiste van de keurmeester was een roodgetijgerde van  Stout. Tevens voor hem de fraaiste gele. De bekousden konden niet aan deze score komen.

Bij de Italiaande Meeuwen in de vele kleurslagen mooie rasvertegenwoordigers. Kopbelijning en vulling worden steeds beter.  De Groot kwam als fraaiste bovendrijven met een ijskleurige jonge duivin. Ook Martens met geelzilver en bont, terwijl Joustra de te kloppen man was bij de roodzilvergekraste. Alleen blauwschild zwart gebande bij de Oud Duitse Meeuwen van de Vries en de Groot van een aantrekkelijke kwaliteit. Kappen langer en breder was regelmatig de wens. De oude doffer van de Vries viel op door zijn type, kop en kap. Hij werd de mooiste van de keurmeester. De Oosterse Meeuwen van de Vries lieten het gewenste type zien met prima kopbelijning en vulling. Een oude bruingezoomde Satinet doffer was het meest compleet. Een imposante kop maakte indruk met zijn lengte en breedte. Al jaren geen Turbits meer gezien, maar hier waren er twee geelzilver gebande ingestuurd door Hamer. Een doorlopende schedel en vervolgens een teruglopende snavel is lastig te realiseren.  Chinese Meeuwen in diverse kleurslagen met toppers in geel van Tuinman en geelzilver gekrast van Ekkelboom. Showconditie liet wel eens te wensen.

De zwart gemonnikte Oud Hollandse Kapucijnen in zwart gemonnikt van Kwakkel konden vasten in nekstructuur. In rood- en geel gemonnikte fraaie rasvertegenwoordigers met een oude gele duivin van Haas als blikvanger.

De Pauwstaarten waren grotendeels in wit aanwezig en waren van de Jong.  De korte bolletjes met prima staartspreiding waren bij de jonge generatie het aansprekendst. De Indiase Pauwstaarten van Vochteloo konden iets korter van rug en de staart meer spreiden. De Seltsjoekenduif, deze keer alleen van v.d. Molen, is een opvallende verschijning met zijn speciale staartopbouw. Kleur, type en vleugeldracht was in orde, maar de bovenste staartpennen konden regelmatiger aangesloten zijn. Geelzilver Altenburger Trommelduiven van Kluitenberg met mooi gevormde kopbelijning en heldere oogkleur. De Arabische Trommelduiven van Veenstra- de Jong in wit, waren van gemiddelde kwaliteit.